ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG INTERNET FPT GIA LAI

ĐĂNG KÝ ONLINE

GÓI SUPER 22

BĂNG THÔNG

22Mps

185.000đ/Tháng

Combo trọn gói cả truyền hình FPT và gói Super 22Mps chỉ từ 215.000đ - 230.000đ/tháng. Cước khuyến mãi áp dụng khi đăng ký trọn gói!

Đăng ký thêm 4 kênh K+ trên truyền hình FPT chỉ 66.000đ/tháng.

GÓI SUPER 35

BĂNG THÔNG

35Mps

205.000đ/Tháng

Combo trọn gói cả truyền hình FPT và gói Super 50Mps chỉ từ 235.000đ/tháng. Cước khuyến mãi áp dụng khi đăng ký trọn gói!

Đăng ký thêm 4 kênh K+ trên truyền hình FPT chỉ 66.000đ/tháng.

GÓI SUPER 50

BĂNG THÔNG

50Mps

300.000đ/Tháng

Combo trọn gói cả truyền hình FPT và gói Super 50Mps chỉ từ 330.000đ/tháng. Cước khuyến mãi áp dụng khi đăng ký trọn gói!

Đăng ký thêm 4 kênh K+ trên truyền hình FPT chỉ 66.000đ/tháng.

GÓI SUPER 65

BĂNG THÔNG

65Mps

420.000đ/Tháng

Combo trọn gói cả truyền hình FPT và gói Super 65Mps chỉ từ 470.000đ/tháng. Cước khuyến mãi áp dụng khi đăng ký trọn gói!

Đăng ký thêm 4 kênh K+ trên truyền hình FPT chỉ 66.000đ/tháng.

Khuyến mãi dành cho gói cước internet FPT:

Trả trước 6 tháng tặng 1 miễn phí lắp đặt + tặng 1 tháng thứ 7!!!

Trả trước 12 tháng miễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng 13,14!!!

*Các gói internet FPT đều có băng thông Up/Load tương tương nhau! (VD: Gói Super 22 sẽ có băng thông Up/Load 22Mps/22Mps)

FIBER BUSINESS

BĂNG THÔNG/BĂNG THÔNG QUỐC TẾ

60Mps/1,6Mps

800.000đ/Tháng

(Chưa tính VAT 10%)

FIBER PLAY

BĂNG THÔNG/BĂNG THÔNG QUỐC TẾ

80Mps/1,6Mps

1.500.000đ/Tháng

(Chưa tính VAT 10%)

FIBER SILVER

BĂNG THÔNG/BĂNG THÔNG QUỐC TẾ

100Mps/1,7Mps

2.000.000đ/Tháng

(Chưa tính VAT 10%)

FIBER DIAMOND

BĂNG THÔNG/BĂNG THÔNG QUỐC TẾ

150Mps/2Mps

8,000.000đ/Tháng

(Chưa tính VAT 10%)

* Phí vật tư triển khai:

– Trả sau từng tháng: Phí vật tư triển khai là 1.000.000 đồng;

– Trả trước 6 tháng: Miễn phí vật tư + tặng 50% tháng cước thứ 7.

– Trả trước 12 tháng: Miễn phí vật tư + tặng 2 tháng cước thứ 13, 14.

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG INTERNET FPT GIA LAI

SỐ ĐIỆN THOẠI TỔNG ĐÀI FPT GIA LAI: 0818.21.8181.