Bảng giá lắp đặt internet cáp quang FPT Gia Lai.

BẢNG GIÁ INTERNET CÁP QUANG FPT THÁNG 10/2019. ĐÃ BAO GỒM VAT 10%

GÓI CƯỚCGIÁ CƯỚCPHÍ LẮP ĐẶTĐóng 6 thángĐóng 12 tháng
SUPER 22Mps185.000đ330.000đMiễn phí lắp đặt + tặng 1 thángMiễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng
SUPER 35Mps195.000đ110.000đMiễn phí lắp đặt + tặng 1 thángMiễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng
SUPER 50Mps235.000đ
110.000đMiễn phí lắp đặt + tặng 1 thángMiễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng
SUPER 65Mps300.000đ110.000đMiễn phí lắp đặt + tặng 1 thángMiễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng

Bảng giá lắp đặt trọn gói Truyền hình + Internet cáp quang FPT tại Gia Lai.

GÓI COMBO TRUYỀN HÌNH FPT VÀ INTERNET FPT ĐÃ BAO GỒM VAT 10%

GÓI COMBOCƯỚC THÁNGPHÍ LẮP ĐẶTĐóng 6thĐóng 12th
SUPER 65350.000đ330.000đMiễn phí lắp đặt + tặng 1thMiễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng 13,14
SUPER 22215.000đ330.000đMiễn phí lắp đặt + tặng 1thMiễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng 13,14
SUPER 35235.000đ330.000đMiễn phí lắp đặt + tặng 1thMiễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng 13,14
SUPER 50285.000đ330.000đMiễn phí lắp đặt + tặng 1thMiễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng 13,14

Tổng đài đăng ký mạng FPT Hotline: 0818.21.8181

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT GIA LAI