LIÊN ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT INTERNET WIFI VÀ TRUYỀN HÌNH FPT

Địa chỉ: 67 Tăng Bạt Hổ – TP Pleiku – Gia Lai
Email: tuyentt5@fpt.com.vn
Điện thoại: 0785.210.777
Website: www.fptgialai.org