LIÊN ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT INTERNET WIFI VÀ TRUYỀN HÌNH FPT

Địa chỉ: 67 Tăng Bạt Hổ – TP Pleiku – Gia Lai
Email: tuongld2@fpt.com.vn
Điện thoại: 0818.21.8181
Website: www.fptgialai.org